piątek, 19 lipca 2013

Podsumowanie głosowania na wybór inicjatywy w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne

W dniu 18.07.2013 r. w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne odbyło się głosowanie     społeczności lokalnej na najciekawsze ich zdaniem inicjatywy.
Inicjatywy zostały wybrane na podstawie ilości głosów :

  • Kurs tańca orientalnego połączony z nauką zdobienia dłoni w orientalne wzory
  • Warsztaty kulinarne
  • Warsztaty plastyki obrzędowej i współczesnej
  • "Tchniemy życie w Dom Ludowy" inicjatywa zespołu Wydrzowianie
  • Warsztaty teatralne połączone z wyjazdem do teatru
  • Tworzenie ręcznie wykonanych upominków
  • Warsztaty fotograficzne

Wybór inicjatyw odbył się w siedzibie GCK w Grębowie, mieszkańcy mogli oddać swój głos za pomocą specjalnie przygotowanych kart do głosowania.

 

Wszystkim głosującym dziękujemy za oddanie głosu i wybór inicjatyw!

środa, 10 lipca 2013

Głosowanie kapituły na najciekawsze inicjatywy ramach programu Dom Kultury+Inicjatywy Lokalne

W dniu 09.07.2013 r. odbyło się głosowanie kapituły na najciekawsze inicjatywy w ramach programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. Komisja w składzie : Wójt Gminy Grębów, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Grębowie, reprezentant młodzieżowej Rady Gminy, reprezentant seniorów z terenu Gminy oraz koordynator zadania, wybrali 10 najciekawszych ich zdaniem inicjatyw:

1.Kurs tańca orientalnego połączony z nauka zdobienia dłoni w orientalne wzory
2.Kurs tańca hip-hop
3.Warsztaty decoupage
5.Warsztaty haftu krzyżykowego
5.Warsztaty kulinarne
6.Warsztaty plastyki obrzędowej i współczesnej
7.Warszaty fotograficzne
8."Tchniemy życie w Dom Ludowy" inicjatywa zespołu Wydrzowianie
9. Warsztaty teatralne połączone z wyjazdem do teatru
10.Tworzenie ręcznie wykonanych upominków

Wybór inicjatyw odbył się na podstawie ankiet i wywiadów z lokalną społecznością. Głosowanie na siedem najciekawszych pomysłów odbędzie się 18.07.2013 r. w siedzibie Gminnego Centrum Kultury w Grębowie w godz. 8.00-15.00.

WSZYSTKICH SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODDANIA GŁOSU !poniedziałek, 17 czerwca 2013

Sprawozdanie z badania lokalnej społeczności w Zabrniu

W piątek 14 czerwca, w czasie pikniku rodzinnego w Zabrniu, odbyły się badania ankietowe oraz wywiady z mieszkańcami miejscowości.
Wydarzenie było okazją do zdiagnozowania potrzeb mieszkańców. Podczas imprezy występował zespół    Jagoda", który aktywnie włączył się w udzielanie wywiadów oraz wypełnianie ankiet.
Był to ostatni plener badający lokalną społeczność poszczególnych miejscowości.
Wszelkie pomysły odnośnie inicjatyw lokalnych można zgłaszać bezpośrednio do  Gminnego Centrum Kultury w Grębowie. Badania te odbyły się dzięki programowi Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne.

                                                             poniedziałek, 3 czerwca 2013

Sprawozdanie z badania lokalnej społeczności w Wydrzy.

W niedziele 2 czerwca po raz kolejny odbyły się badania ankietowe z mieszkańcami miejscowości Wydrza.
Podczas uroczystości z okazji Dnia Matki i Dziecka lokalna społeczność wypełniała ankiety oraz aktywnie uczestniczyła w rozmowach  wyrażając swoje opinie na temat oferty kulturalnej jaką mogliby realizować wspólnie z GCK.
Wydarzenie było okazją do zdiagnozowania potrzeb mieszkańców oraz ich inicjatyw.


wtorek, 28 maja 2013

Sprawozdanie z badania lokalnej społeczności w Zapoledniku i Jamincy

W niedziele 26 maja odbyły się kolejne badania ankietowe oraz wywiady z mieszkańcami Zapolednika oraz Jamnicy.
Podczas pleneru w Zapoledniku zorganizowanego z okazji Dnia Matki lokalna społeczność chętnie wypowiadała się na temat potrzeb kulturalnych, wypełniała ankiety składając propozycje jakie mogłyby zostać zrealizowane w ich miejscowości.
Z kolei drugi plener odbywający się w Jamnicy podczas Sportowego Pikniku Rodzinnego przyciągnął liczne grono mieszkańców co było okazją do zdiagnozowania ich potrzeb i inicjatyw. Nie brakowało pomysłów wszyscy aktywnie uczestniczyli w tym przedsięwzięciu.

                                                      GALERIA ZDJĘĆ 


poniedziałek, 20 maja 2013

Sprawozdanie z badania lokalnej społeczności w Grębowie

W dniu 19 maja podczas imprezy plenerowej „Majówka z Florianem" odbyły się  kolejne badania ankietowe oraz wywiady z mieszkańcami Gminy Grębów . Pracownicy GCK  przeprowadzili szereg ankiet oraz rozmów . Lokalna społeczność bardzo chętnie wypełniała ankiety oraz udzielała wypowiedzi na temat potrzeb kulturalnych w swojej miejscowości.